Veľkosť písma

Zber kovov a tetrapakov

Oznamujeme občanom, že pracovníci obecného úradu vykonajú dňa 16.4.2019 t.j. v utorok v našej obci zber kovov a tetrapakov.

Žiadame občanov, aby si vrecia s odpadom povykladali pred svoje rodinné domy.  

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31, ods. 2, písm. t), zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme ,

že v termíne 16.04.2019 v čase od 7:30 hod. – 14:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

V zmysle § 31, ods. 1, písm. e), bod 5, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre nasledovné odberné miesta od čísla domu 360 – 404, 445,447,453,480,483,492.

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 11. marca 2019 o  18,00 hod. - verejné

                                                                    

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018 a Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia Obce Nitrianske

   Sučany za rok 2018

6. Rôzne      

7. Interpelácia poslancov

8. Diskusia

9. Uznesenie

10. Záver

                                                                                             PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

 

Pochovávanie basy 2019

Fotografie z pochovávania basy, ktoré sa uskutočnilo 2. marca 2019, môžete nájsť v GALÉRIÍ.


DSC 6845

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line