Veľkosť písma

Súťaž vo varení gulášu

pohar

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s komisiami pri Obecnom zastupiteľstve srdečne pozýva všetkých občanov dňa 27. júna 2015 na IX. ročník súťaže vo varení gulášu.

Súťažné podujatie sa bude konať v areáli základnej školy s materskou školou a začína o 13.00 hodine.

Okrem súťažných družstiev, ktorých kvalitu vyhodnotí porota, obec pre návštevníkov pripraví chutný guláš a k dispozícii bude aj iné občeerstvenie v bohato zásobenom bufete.

Podujatie spríjemní svojim programom hudobná skupina Vega. Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť na obecnom úrade v termíne do 25. júna 2015.

Podmienky súťaže a bližšie informácie budú poskytnuté pri pirhlásení.

Usporiadatelia srdečne pozývajú všetkých občanov stráviť príjemné sobotné popoludnie.

Zasadnutie 28.5.2015

 

P O Z V Á  N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                       Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ 

                                                                    

                                           Termín zasadnutia:  28. mája   2015  o   18.00 hod. – mimoriadne zasadnutie

 

 

 

                                                                              P R O G R A M:   

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej   komisie

4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nitrianske Sučany

5. Návrh  Rozpočtového opatrenia č. 2/2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a),  b)

6. Rôzne

7. Interpelácia poslancov

8. Diskusia

9. Uznesenie

10. Záver

                                                                                                 PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

Kladenie vencov k pamätníku

Obec Nitrianske Sučany oznamuje občanom, že dňa 7. mája 2015 o 14.00 hod. sa uskutoční slávnostný akt "kladenie vencov"

za účasti  vojenskej čestnej stráže, pri pomníku padlých na Majeri, pri prílelžitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

Výstup na Rokoš

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s kultúrnou komisiou pozýva občanov dňa 1. mája 2015 na tradičný prvomájový výstup na Rokoš.

Po výstupe je pripravený guláš, čapované pivo a kofola na Hrabovej lúke.

Srdečne pozývame všetkých občanov stráviť voľný deň v prírode.

Zasadnutie 27.3.2015

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

Termín zasadnutia: 27. marca 2015 o 18.30 hod. - verejné

 

P R O G R A M:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia za rok 2014 a Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany za rok 2014

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a), b)

6. Rôzne

7. Interpelácia poslancov

8. Diskusia

9. Uznesenie

10. Záver

 PhDr. Pavol Caňo, v. r.

 starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line